Slaid Pembentangan 2017

  • Pembentangan Ucaptama:

Revolusi Industri ke-4‎: Di Mana Tempatnya Qalbu? (Klik)

YBhg Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Sains Islam Malaysia

  • Sesi 1: Inovasi Maklumat Mendayakan Masyarakat Cemerlang·

Kepentingan Integriti dalam Pembangunan Negara: Peranan Pustakawan dalam Transformasi Masyarakat
YBhg Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff  (Institut  Integriti Malaysia)

Open Science: How Libraries Can Support Inclusive and Innovative Research Community (Klik)
YBrs Profesor Dr. Abrizah Abdullah (Universiti Malaya)

 

  • Sesi Plenari·

The Future Survival of Universities and its Libraries in the Face of a Competitive, Rapidly Changing Business World (Klik)
YBhg Profesor Tan Sri Dr. Ghauth Jasmon (Sunway University)

 

  • Sesi 2: Transformasi Perkhidmatan Maklumat Kemakmuran Masyarakat

Prestasi Kerja Pustakawan dan Reka Bentuk Kerja
Encik Mohd Faizal Hamzah (Universiti Malaya)

Pembangunan Perpustakaan Desa di Malaysia 2005-2017: Pengalaman Perpustakaan Negara Malaysia (Klik)
Encik Mohd Azmi Aziz (PNM)

Kembara Ilmu: Equitable Access to Opportunities (Klik)
Encik Wan Mazli Wan Razali (Pustaka Negeri Sarawak)

 

  • Sesi Plenari 2: IFLA Global Vision

IFLA Global Vision Update (Klik)
Puan Chin Loy Jyoon (PPM)

 

  • Sesi 3: Perpustakaan Meneroka Transformasi Maklumat

Perpustakaan Akademi Angkatan Tentera ke  Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim: Satu Transformasi (Klik)
Encik Mohammed Dzulkarnain Abdul Karim (Universiti Pertahanan Nasional Malaysia)

HAMID : Human and Machine Interactive Dialogue (Klik)
Encik Japri Bujang Masli (Pustaka Negeri Sarawak)

Hubungan di antara Kualiti Perkhidmatan, Kepuasan Pelanggan dan Kesetiaan Pelanggan Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu (Klik)
Encik Kamarulzaman Mahmood (Perbadanan Awam Perpustakaan Terengganu)

PEMUGAR Memacu Industri Kreatif Warisan Menjelang Tahun 2050: Cabaran dan Potensi Masa Depan (Klik)
Puan Kamariah Abu Samah (Dewan Bahasa dan Pustaka)

Perpustakaan Kafe: SMK Pulai Perdana, Skudai, Johor (Klik)
Encik Shah Ridha Abdul Jalil (SMK Seri Pulai Perdana)

 

  • Sesi 4: Forum Kesedaran IFLA WLIC: Transformasi Perpustakaan, Transformasi Masyarakat

IFLA WLIC 2018 Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur (Klik)
YBrs Dr. Nor Edzan Che Nasir (PPM)

Volunteering for IFLA WLIC 2017 Poland (Klik)
YBrs Dr. Khasiah Zakaria (Universiti Teknologi Mara)

IFLA WLIC 2018 Volunteers Programme (Klik)
Encik Azahar Mohd Nor (PPM)

IFLA WLIC 2017 Poland: Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (Klik)
Puan Hajah Mastura Muhamad (Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor)